40 jaar passie voor beeldende kunst en nieuwe media

Na veertig jaar (internationale) academische ervaring als hoogleraar kunstwetenschappen is Dr. Johan Swinnen sinds 2015 op emeritaat. Hij heeft bovendien het geluk gehad zijn academische kennis gedurende lange tijd te kunnen aanvullen met uitgebreide praktijkervaring. Zo is hij sinds 1999 actief als beëdigd kunstexpert in opdracht van zowel privépersonen (restaurateurs, verzamelaars, galeries, uitgeverijen, verzekeringsmaatschappijen, kunstmagazines) als van openbare besturen (musea, archieven,…). Hij heeft dus veel ervaring over de zorgplicht bij het afgeven van certificaten en opinies over authenticiteit. Zijn erkende beroepscompetenties zijn: moderne en hedendaagse kunst, nieuwe media, fotografie, cinematografie, audiovisuele kunsten, kunstboeken, kunstgeschiedenis (esthetica), tekeningen, gravures, etsen en schilderijen.

Op 11 mei 2020 slaagde hij met goed gevolg in het examen van de Juridische Opleiding Gerechtsdeskundige (KULeuven). Op 26 juni 2020 legde hij de (schriftelijke) eed af als gerechtsdeskundige bij de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep R. Hobin te Antwerpen en werd hij opgenomen in het Nationaal Register der Gerechtsdeskundigen, specifiek voor de vakgebieden van de beeldende kunst en nieuwe media.

Dr. Johan Swinnen beschikt over de kennis en vaardigheden die eigen zijn aan een goed deskundige. In zijn expertisegebied wordt hij internationaal gewaardeerd als een technisch bekwaam vakman, met academisch denkvermogen en een rustige persoonlijkheid. Dit stelt hem in staat een technisch probleem te analyseren en op basis van een analyse in eerste instantie tot een synthese, een besluit te komen. Daarnaast kan hij mede dankzij de gevolgde opleidingen (KULeuven en Vlerick Business School) bogen op inzicht in onze Belgische juridische structuren, in de gerechtelijke procedure en het bewijsrecht. Hij volgt van nabij alle vakliteratuur over de relatie kunst en justitie, aansprakelijkheid en verzekeringen met een grote interesse. Bovendien is hij een heldere communicator en houdt hij van een efficiënte rapportering aan zijn opdrachtgevers.

COPYRIGHT BEELDEN

Jos Verdegem (1897-1957), Charlie Chaplin (ca. 1956) - Paul Van Gysegem (°1935), kunstwerk (ca. 1975) - Portret van Koen Vanmechelen (°1965) tijdens researchproject in Paramaribo (Suriname), © foto Johan Swinnen, 2012 - Harriet Beecher Stowe (1811-1896), Daguerreotype, Quarter Plate, Hallmark Photographic Collection (ca. 1843) - Portretten Johan Swinnen: © Bernadette Mergaerts, augustus 2023